Consultoria Social i de Gènere i una mica més…

Coneix-nos

 

L’experiència de més de 20 anys en l’acció social des de diferents rols i espais de treball incorporant sempre la mirada de gènere ens ha permès viure reptes socials, dificultats, oportunitats, contradiccions, afectes i compromisos, crisis i complexitats. En definitiva aprendre. Ens hem fet grans i amb aquesta motxilla emprenem un nou repte: G360. Cartografies Humanes i Socials. Una Consultoria Social i de Gènere i una mica més.

 
 
 
wood2.png

Estem compromeses amb

 

“Les aliances reals, els vincles i els afectes. Les vivències i mirades polièdriques. Pensament crític. La transformació social real i efectiva.”

 
 

Què ens fa diferents?

Ens defineix


 

01.

Llarga trajectòria de més de 20 anys d’experiència en el sector social, educatiu i de la salut des d’una mirada de gènere i des de la realitat de la gestió de serveis, equips i situacions.


02.

Capacitat integrar necessitats tècniques i polítiques (entendre els encàrrecs i adaptar-nos a aquests)


 
 

03.

Experiència en diferents àmbits des de la perspectiva tècnica i de gestió integral

 

 

05.

Capacitat de gestió de la complexitat i de situacions de crisi.

 

07.

Divulgació i didàctica per la transformació: arribar en espais més enllà d’aquells ja sensibilitzats i des del treball de les pràctiques quotidianes de la gent.

04.

Mirada des de la psicologia social: Interacció entre les necessitats socials i col·lectives i les subjectivitats personals.


06.

Introducció de la perspectiva de gènere des de la quotidianitat.


08.

Treball amb una mirada a llarg recorregut però des de la consecució i reconeixement de la importància de les petites fites.

 

 

Alguns dels nostres àmbits d’expertesa

 
 
esquema_som_ambits.png
esquema_som_ambits2.png

“No hay lucha de un solo problema porque no vivimos vidas de un solo problema”

___ Audre Lodre


 

una mica més

 
 

Entenem la nostra intervenció com l’anàlisi dels constructes socials i l’impacte que tenen en les subjectivitats de les persones. Posant especial èmfasi en l’impacte del gènere en les nostres subjectivitats.

 

 

Gemma Altell Albajes

Sóc psicòloga social feminista. M’apassiona pensar en com canviar el món perquè sigui més just i respectuós amb les persones individual i col·lectivament. Al llarg dels anys he intentat contribuir-hi des de l’acció social en espais tècnics, de gestió, de direcció, formació universitària i de divulgació.

M’he format i tinc experiència en els àmbits de gènere, violències masclistes, drogues, salut pública i infància-adolescència entre d’altres. També a partir de la docència universitària, sobretot en els àmbits de violències masclistes, violències familiars i drogodependències.

Alguns espais de representació com la vicepresidència de laXarxa de dones directives i professionals de ’Acció Social(DDIPAS), la presidència de la secció de dones, gènere i diversitat del Col.legi Oficial de Psicologia de Catalunya(COPC ) o la participació en la comissió d’Addiccions i Gènere de la Red nacional de atención a las adicciones (UNAD) em donen la oportunitat d’incidir per generar canvis.

Finalment, la col.laboració regular en alguns mitjans de comunicació m’han facilitat un altaveu per aquesta transformació.

Mercè Martí Baliarda

Sóc psicòloga, amb estudis de medicina i antropologia mèdica. He tingut la sort de poder treballar en entorns culturals diferents i complexos en varis països d’Amèrica Llatina i a casa nostra, sempre dins del sector social i de la salut. Alguns dels meus àmbits d’expertesa són gènere, violències masclistes, cicles vitals, salut pública i comunitària i interculturalitat.

He treballat en els diferents moments del cicle d’un projecte: des del diagnòstic i estudi, el disseny de programes i projectes, la supervisió tècnica i l’avaluació per tal de desplegar les polítiques públiques i donar resposta a diferents necessitats.

M’agrada la gestió de la complexitat i la idea de contribuir a posar les bases perquè tota persona pugui fer efectius els seus drets.

Aquest viatge i la presa de consciència m’ha portat inevitablement a definir-me com a feminista.